Дентален център „Денталукс“ е създаден през 1993 година като поливалентна стоматологична практика от проф. д-р Христина Лалабонова, дмн. В последствие добива законов статут на център по дентална медицина. През цялото време в центъра работят утвърдени специалисти в различни области на денталната медицина. Воден от мотото за непрекъснато усъвършенстване,  екипа на центъра разполага с възможно най-актуалното професионално оборудване на европейския пазар.

Екип

Проф. д-р Христина Лалабонова, дмн Управител на ЦДМ „Денталукс“, Ръководител катедра „Лицево-челюстна хирургия“ и  заместник декан на Факултета по дентална медицина към МУ-Пловдив. Специалист по Орална хирургия, Лицево-челюстна хирургия, Имплантология и Обща дентална медицина.
Д-р Марио Симеонов Работи в областа на протетичната дентална медицина и естетичните възстановявания, специалист по Обща дентална медицина.
Д-р Мария Лилова Работи в областта на ендодонтията и детската дентална  медицина
Доц. д-р Христо Даскалов, дм Доцент в катедра Орална хирургия, Факултет по Дентална медицина, МУ- Пловдив. Специалист по Орална Хирургия.
Д-р Атанаска Спасова Динкова, дм е орален хирург с над 15 години трудов стаж. Тя е главен асистент към Катедра орална хирургия, ФДМ, МУ Пловдив, член на Сдружение на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България, на Български зъболекарски съюз и Българското научно дружество. Гордее с това, че е изключително нежен хирург и е особено предпочитана от страхливи пациенти. Сертифициран специалист в България, имащ право да прилага методиката Plasmolifting TM. Завършила е престижни майсторски класове за поставяне на ботулинов токсин (включително при бруксизъм) и дермални филъри.
М.с. Радиана Иванова М.с. Красимира Велкова